Zahrádkáři Úherce

Zálévání květin - prázdniny

Na výzvu ohledně zálivky květin na návsi zareagovali Naďa a Honza Vítovi a Eva a Honza Vernerovi. ¨V týdnu od 6. srpna pomůže Irena Krouská. Dále zalévá Marcela Veselá, Jaroslava Junková a vypomáhají také Alena Fadrhonsová a Olga Fotrová. Krásně nám to tam kvete.

M. Ernestová

PODĚKOVÁNÍ - ŠTĚPÁNKA

Prostor pod Týncem zvaný Štěpánka mají pronajatý od Města Dobrovice  místní zahrádkáři. Bylo zde vysázeno více jak 20 stromů švestek. A to nejen zahrádkáři, ale i nečleny, občany Úherců. Údržba je náročná, sad - alej, chcete-li, byl dost zarostlý. Pomohl technikou pro náročnější prostor pan Václav NOVOTNÝ, který zdarma posekal. Dále kosou posekala okolí stromů paní Irena KROUSKÁ. Shrabat, vidlemi nanosit k začátku cesty, aby mohly TS Dobrovice bioodpad odvézt - na tom se podíleli MARCELA A VOJTĚCH ERNESTOVI + TOMÁŠ HÝBL.

DĚKUJEME!


Vážení přátelé,  s přicházejícím létem se pokusíme naše webové stránky rozproudit novými informacemi, soutěží a fotkami. Minulý týden byl osázen prostor před moštárnou, a to krásnými begoniemi. Doufejme, že tam budou zdobit méně hezký kout naší návsi. Osázeli jsme i ostatní prostory k tomu určené. Minulý týden také proběhla akce LEVANDULE. Parta zahrádkářů se postarala o kultivaci prostoru před budovou OV. Nejdříve Vráťové Hlaváčové posekali a z většího zryli, pak Vojtěch Ernest pomocí rotavátoru zušlechtil více, nakonec dámy M.Smutná, E. Vernerová, V. Kulichová, M. Veselá a M. Ernestová vyplevelily načisto, natáhly netkanou textilii a začalo sázení sazenic levandulí. Pomocníkem byl i náš předseda, pan Miloslav Antošek. Podařilo se nakonec udělat práci, která by asi příslušela jiným. Ale nakonec jsme to zvládli, díky patří i paní Anně Reitr. Snad budeme dále zvelebovat naši vesnici, jejíž vzhled se po dlouhé době mění k lepšímu.

A další, co nás čeká? Brigáda na Štěpánce + přihlášení se do služeb zalévání na prázdniny. Můžete se hlásit na telefonním čísle  732 170 766 anebo Marcela.ernest@seznam.cz. Služba by trvala týden, pokud byste nechtěli zkusit dobu delší. Předávali bychom si klíče od moštárny, odkud se bere voda. Určitě to spolu zvládneme.

Mějte se dobře a očekávejte začátek soutěže .

Zdraví Marcela Ernestová :-)

Prezenční listina z výroční členské schůze

Český zahrádkářský svaz Úherce - přehled hospodaření v roce 2020 - 2021

Rok 2020 rok 2021 suma

Počáteční stav 28 094

Příjmy

Moštování ovoce 39 440 51 730 91 170

Příspěvky od Města Dobrovice 15 000 15 000 30 000

Prodej členských známek 3 600 3 200 6 800

Příjmy ze Zahr. plesu v r.2020

vstupné, prodej tombolenek

fin. příspěvky občanů a organizací

do tomboly 16 777 16 777

Příjmy celkem 74 817 69 930 144 747

Výdaje

Mzdy - odměna obsluhy moštování

Včetně daně 10 070 19 271 29 341

Spotřeba elektřiny 3 892 6 426 10 318

Spotřeba vody 1 177 1 868 3 045

Internetové stránky 1 998 2 406 4 404

Členské známky 5 000 5 000 10 000

Výdaje spojené s pořádáním

zahrádkářského plesu 16 332 16 332

Služby - práce na Štěpánce 12 342 17 600 29 942

Projekt - kanalizace 3 680 3 680

Ostat ní služby - bílení, úklid mošťárny 3 070 3 070

Dary při životních jubileích 1 418 4 432 5 850

Dary-příspěvek na akci pro děti

Rozloučení s prázdninami 3 000 3 000

Výroční schůze - pohoštění 4 400 4 400

Pronájem pozemků od PF - pozemek u moštárny 470 470 940

Daň z movitých věcí 70 70 140

Předplatné časopisu Zahrádkář 396 396

Ostatní materiál 1 394 342 1 736

Nákup stromků švestek 4 788 4 788

Poplatky - banka 297 297

Výdaje celkem 70 101 61 578 131 679

Konečný stav peněžních prostředků 41 162

Moštování rok 2020 rok 2021

Vyrobeno lt 7 888 6 679

Úhrada za moštování 39 440 51 730Český zahrádkářský svaz Úherce - přehled hospodaření v roce 2020 - 2021

Rok 2020 rok 2021 suma

Počáteční stav 28 094

Příjmy

Moštování ovoce 39 440 51 730 91 170

Příspěvky od Města Dobrovice 15 000 15 000 30 000

Prodej členských známek 3 600 3 200 6 800

Příjmy ze Zahr. plesu v r.2020

vstupné, prodej tombolenek

fin. příspěvky občanů a organizací

do tomboly 16 777 16 777

Příjmy celkem 74 817 69 930 144 747

Výdaje

Mzdy - odměna obsluhy moštování

Včetně daně 10 070 19 271 29 341

Spotřeba elektřiny 3 892 6 426 10 318

Spotřeba vody 1 177 1 868 3 045

Internetové stránky 1 998 2 406 4 404

Členské známky 5 000 5 000 10 000

Výdaje spojené s pořádáním

zahrádkářského plesu 16 332 16 332

Služby - práce na Štěpánce 12 342 17 600 29 942

Projekt - kanalizace 3 680 3 680

Ostat ní služby - bílení, úklid mošťárny 3 070 3 070

Dary při životních jubileích 1 418 4 432 5 850

Dary-příspěvek na akci pro děti

Rozloučení s prázdninami 3 000 3 000

Výroční schůze - pohoštění 4 400 4 400

Pronájem pozemků od PF - pozemek u moštárny 470 470 940

Daň z movitých věcí 70 70 140

Předplatné časopisu Zahrádkář 396 396

Ostatní materiál 1 394 342 1 736

Nákup stromků švestek 4 788 4 788

Poplatky - banka 297 297

Výdaje celkem 70 101 61 578 131 679

Konečný stav peněžních prostředků 41 162

Moštování rok 2020 rok 2021

Vyrobeno lt 7 888 6 679

Úhrada za moštování 39 440 51 730Český zahrádkářský svaz Úherce - přehled hospodaření v roce 2020 - 2021

Rok 2020 rok 2021 suma

Počáteční stav 28 094

Příjmy

Moštování ovoce 39 440 51 730 91 170

Příspěvky od Města Dobrovice 15 000 15 000 30 000

Prodej členských známek 3 600 3 200 6 800

Příjmy ze Zahr. plesu v r.2020

vstupné, prodej tombolenek

fin. příspěvky občanů a organizací

do tomboly 16 777 16 777

Příjmy celkem 74 817 69 930 144 747

Výdaje

Mzdy - odměna obsluhy moštování

Včetně daně 10 070 19 271 29 341

Spotřeba elektřiny 3 892 6 426 10 318

Spotřeba vody 1 177 1 868 3 045

Internetové stránky 1 998 2 406 4 404

Členské známky 5 000 5 000 10 000

Výdaje spojené s pořádáním

zahrádkářského plesu 16 332 16 332

Služby - práce na Štěpánce 12 342 17 600 29 942

Projekt - kanalizace 3 680 3 680

Ostat ní služby - bílení, úklid mošťárny 3 070 3 070

Dary při životních jubileích 1 418 4 432 5 850

Dary-příspěvek na akci pro děti

Rozloučení s prázdninami 3 000 3 000

Výroční schůze - pohoštění 4 400 4 400

Pronájem pozemků od PF - pozemek u moštárny 470 470 940

Daň z movitých věcí 70 70 140

Předplatné časopisu Zahrádkář 396 396

Ostatní materiál 1 394 342 1 736

Nákup stromků švestek 4 788 4 788

Poplatky - banka 297 297

Výdaje celkem 70 101 61 578 131 679

Konečný stav peněžních prostředků 41 162

Moštování rok 2020 rok 2021

Vyrobeno lt 7 888 6 679

Úhrada za moštování 39 440 51 730Český zahrádkářský svaz Úherce - přehled hospodaření v roce 2020 - 2021

Rok 2020 rok 2021 suma

Počáteční stav 28 094

Příjmy

Moštování ovoce 39 440 51 730 91 170

Příspěvky od Města Dobrovice 15 000 15 000 30 000

Prodej členských známek 3 600 3 200 6 800

Příjmy ze Zahr. plesu v r.2020

vstupné, prodej tombolenek

fin. příspěvky občanů a organizací

do tomboly 16 777 16 777

Příjmy celkem 74 817 69 930 144 747

Výdaje

Mzdy - odměna obsluhy moštování

Včetně daně 10 070 19 271 29 341

Spotřeba elektřiny 3 892 6 426 10 318

Spotřeba vody 1 177 1 868 3 045

Internetové stránky 1 998 2 406 4 404

Členské známky 5 000 5 000 10 000

Výdaje spojené s pořádáním

zahrádkářského plesu 16 332 16 332

Služby - práce na Štěpánce 12 342 17 600 29 942

Projekt - kanalizace 3 680 3 680

Ostat ní služby - bílení, úklid mošťárny 3 070 3 070

Dary při životních jubileích 1 418 4 432 5 850

Dary-příspěvek na akci pro děti

Rozloučení s prázdninami 3 000 3 000

Výroční schůze - pohoštění 4 400 4 400

Pronájem pozemků od PF - pozemek u moštárny 470 470 940

Daň z movitých věcí 70 70 140

Předplatné časopisu Zahrádkář 396 396

Ostatní materiál 1 394 342 1 736

Nákup stromků švestek 4 788 4 788

Poplatky - banka 297 297

Výdaje celkem 70 101 61 578 131 679

Konečný stav peněžních prostředků 41 162

Moštování rok 2020 rok 2021

Vyrobeno lt 7 888 6 679

Úhrada za moštování 39 440 51 730         

Zápis z výroční členské schůze ZO Českého svazu zahrádkářů Úherce dne 22. dubna 2022

l. Zahájení - pan Miloslav Antošek

- přivítání členů ZO, p. Smutné - čestné členky svazu

- hostů - starosty pana Tomáše Sedláčka

2. Uctění památky zesnulých členů ZO v roce 2020 a 2021

3. Zpráva o činnosti v uplynulých dvou letech

problémy se zajištěním obsluhy moštovacího zařízení v roce 2020

naopak spokojenost a poděkování pracovníkům obsluhujícím moštovací zařízení

v roce 2021

vysazování stromů na "Štěpánce", údržba porostů a plochy

bezúplatný převod budovy "Mošťárny" na Město Dobrovice - důvod nedostatek

peněžích prostředků na odkup pozemku u "Mošťárny" (pozemek je státní) nutné mít vlastníka pro vybudování kanalizace, smlouvou zajištěno nadále užívání budovy ZO ČSZ Úherce na dobu neurčitou - po dobu trvání spolku v Úhercích

poděkování manželům Kulichovým za údržbu brůdku na návsi a zvoničky

 • Zpráva o hospodaření ZO v roce 2020 a 2021 viz příloha - předložila Eva Vernerová
 • Zpráva revizní komise o kontrole evidence hospodaření - Josef Fotr
 • Vystoupení pana starosty Tomáše Sedláčka

- vyjádření se k bezúplatnému převodu budovy "Mošťárny" na Město Dobrovice souhlas

- ocenění prací na úpravě plochy "Štěpánky" a vysázení stromků

7. Schválení přijeti p. Marie Smutné za čestnou členku ZO

 • Schválení přijetí nové členky - sl. Nikoly Rudišové
 • plán akcí v roce 2022 - p. Milan Antošek

moštování ovoce a zajištění obsluhy

pokračování ve výsadbě stromů na " Štěpánce"- vyzval členy k větší spolupráci při těchto pracech

údržba - zalévání květinových výzdob v obci - výzva k zapojení členů do prací

harmonogram vypracuje p. Marcela Ernestová

 • Diskuse - p. Fr. Henyš - vyjádření souhlasu s převodem budovy na Město Dobrovice

přinesl k nahlédnutí staré dokumenty o činnosti Zahrádkářského spolku v Úhercích

v jeho začátcích psané p. Kubínem doplněné kresbou

 • Schválení zprávy o činnosti v letech 2020 a 2021, programu na rok 2022.

12. Závěr

Informace z výroční schůze členské základny ze dne 22. dubna 2022


Vážení přátelé, milé zahrádkářky a milí zahrádkáři,

zažíváme poslední dva roky mnohé, co jsme nečekali a nedokázali si představit, že budeme takovým společensko-politickým událostem čelit na počátku 21. století. Dokladem toho je i zpoždění, s kterým jsme obdrželi ocenění naší práce. Předseda ZO pan Miloslav Antošek včera tuto stříbrnou medaili převzal v Mladé Boleslavi. A možná, že budeme mít k dispozici nějaké to foto :-) . Součástí ocenění je i finanční příspěvek 1 000 Kč, který použijeme na nákup výsadby květin. 

VÝZVA * VÝZVA * VÝZVA* VÝZVA * VÝZVA *

Dne 2. dubna 2022 se koná celorepubliková akce Ukliďme si Česko . Chtěli bychom požádat Vás, zahrádkáře, abyste nám pomohli uklidit naši švestkovou alej na Štěpánce. Začali bychom cca v 9:00, sraz přímo na místě, nářadí vlastní (hlavně asi hrábě). Bude zapotřebí pracovat i s motorovou pilou, vítána je tedy pomoc těch, kteří touto technikou vládnou a popřípadě mohou použít svou vlastní. Bližší upřesnění zazní ještě v hlášení místního rozhlasu.  Děkujeme předem.¨

členové výboru ZO v Úhercích, 27.3.2022


NOVOROČNÍ PŘÁNÍ NEJEN ČLENŮM MÍSTNÍCH ZAHRÁDKÁŘŮ PRO ROK 2022

Vážení přátelé, 

přejeme Vám všem do uspěchané a nepřehledné doby, abyste příští rok strávili na klidných cestách, ale hlavně se ve štěstí vrátili do svých domovů. Mějme naději, že se věci běžné, samozřejmé, které jsme mnohdy ani nevnímali, budou mít novou hodnotu, které si budeme společně považovat. Musí přijít lepší časy!

Zdraví a štěstí v roce 2022 přejí členové výboru ZO ČZS v Úhercích


ZAHÁJENÍ MOŠTOVACÍ SEZÓNY 2021

Vážení přátelé,

začátek nové moštovací sezóny je na spadnutí! Vymalováno, vyčištěno, uklizeno - jen uvést do provozu krouhačku a lis. Těšíme se na Vás v sobotu 4.9. 2021, a to od 8:00 do 13:oo. V případě, že Vaše "zakázka" čítá více jak 6 bedýnek, obraťte se na předsedu naší organizace, pana Miloslava Antoška, který zařídí zpracování v pátek. Tento rok proběhly změny v ceně našich služeb, které byly dlouhá léta stejné. 

Pro člena: 1 l jablečného moštu 5 Kč, vinný 8 Kč. Pro nečleny 1 l jablečného moštu 8 Kč, vinný 10 Kč. 

Přejme si vyzrálé ovoce a kvalitní mošt. Důležitá je pro nás hlavně Vaše spokojenost s našimi službami. Hezké letní dny a nadcházející podzim!

členové výboru ZO ČZS Úherce, 28.8.2021

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 

Vážení přátelé,

 dovolujeme si Vám popřát do nového roku dobré zdraví, dobré zprávy, dobré sousedské vztahy, dobrou úrodu a obnovení dobrých tradic, které jsme v naší obci znovu vytvořili. Jednička v letopočtu nového roku nechť nám přinese nový, dobrý začátek a změnu k lepšímu.

členové výboru ZO ČZS v Úhercích 

Dýně v "dušičkové" podobě

Pozdrav vpravdě dušičkový pro všechny obyvatele Úherců. Ostatně, ta velká dyně pochází ze zahrady našeho člena, pana Václava Dostála. Položením kytičky s trikolórou jsme si připomněli 102 let od vzniku naší republiky. Popřejme si v této době hodně zdraví, ohleduplnosti a soudržnosti. 

každou sobotu 

od 8:00 do 12:00 hodin

Vážení příznivci zahrádkářské činnosti, nejenom v Úhercích,

zhruba po roce opět začíná naše moštárna svůj provoz. Jablek a jiného ovoce, které lze u nás moštovat, se urodilo dosti, ale v současné době velmi padá. Na žádosti některých z vás začínáme tedy tuto sobotu. V zájmu spokojenosti vás, zákazníků, žádáme, abyste používali nádoby, které jsou minimálně 5litrové. Ceník zůstává stejný. Přejme si, abyste byli s našimi službami spokojeni a mošt byl náležitě LAHODNÝ.

Vaši zahrádkáři

Jarní sezóna začíná

Jaro klepe na dveře nejen dle stavu kalendáře. Před námi stojí opět úkol, jak zkrášlit naši obec. První počiny jsou za námi. Pan Miloslav Antošek navezl novou zeminu do prostor mís, které jsem následně osázela kanou, stejně jako vloni. Příští týden zakoupím pelargonie a budeme osazovat další prostory. Budova OV je zkrášlena květináči macešek. Ty zalévá Marcela Veselá. O mísu u Hložkových se stará Vlasta H. A zde je má prosba - až bude vše osázeno, uvítáme, pokud se nám nabídnete a vypomůžete se zaléváním. Vodou z moštárny. Jako bonbonek posílám fotku zmijovce, který dokáže takto úžasně léta pěstovat Věra Kulichová. Děkuji a těším se, že si opět vytvoříme hezkou výzdobu. Za výbor ZO ČZS M. Ernestová

Bršlice na talíři aneb kam s plevelem 

Bršlici kozí nohu znají mnozí zahrádkáři spíš jako úporný plevel. Možná ani netuší, že nejlépe se jí zbaví vyjedením. Je to totiž léčivá, chutná a aromatická bylinka chuti podobné celeru a petrželi. Nejlepší jsou mladé, jen několikacentimetrové lístky. Rozemleté či jemně nasekané bývají od nepaměti pravidelnou součástí "zelené polévky", nádivek, salátů. 

BrBr polévka

1 brokolice, 10 snítek bršlice, voda/vývar, sůl, dobromysl, tymián, 1 smetana na vaření, 1 zakysaná smetana, houska na krutonky

Brokolici rozkrájíme na růžičky a spolu s bršlicí zalijeme vodou nebo vývarem, osolíme, okořeníme a vaříme doměkka. Uvařenou polévku rozmixujeme dohladka, zalijeme smetanou na vaření a zamícháme. Při servírování dochutíme kysanou smetanou a osmaženou houskou nakrájenou na kostičky.

Zdroj:  Časopis ZAHRÁDKÁŘ


A druhý porevoluční ples ČZS v Úhercích je už minulostí....

22. února 2020 se uskutečnil 2. zahrádkářský ples v Úhercích. V okolí se také mocně "plesalo". Sportovní ples v Dobrovici, další akce v Sýčině a Ledcích. Ale i tak navštívilo na 60 tance anebo poslechu chtivých občanů nejen naší vesnice hostinec U Kožicha, kde je přivítal hezky vyzdobený sál, nažhavená kapela Sebranka a bohatá tombola. 400 cen čekalo na své výherce, dvě ceny hlavní se losovaly až po půlnoci. Velké nůžky Fiskars a vysavač na listí si odnesli radostní výherci. Podle reakcí návštěvníků plesu byly i ostatní ceny pěkné. Kromě občanů Úherců nás podpořili sponzoři:

Tereos TTD, a.s. Dobrovice

Kovovýroba, M. Antošek

Hana a Milan Lörincovi, Úherce

Tchibo - Bondy Mladá Boleslav

Zemní práce - Petr Machač, Úherce

Zemědělská výroba Heřmanský, Semčice

Agroel Úherce - Ing. V. Mydlil

Václav Novotný - Stavební práce, Úherce

Jiřina Modráčková - manikúra, pedikúra Dobrovice

Lahůdky Lapuník

Božena Pavlasová, Úherce

Jarmila Jonášová, Úherce

Drogerie Dobrovice

Poděkování patří Vám všem, kteří jste přišli a vytvořili atmosféru. Další díky vyjadřujeme Hance Lörincové, která poskytla prostor. Nyní se můžeme těšit na rok další, doufejme, že stejně úspěšný.

Marcela Ernestová

Vážení přátelé, přijměte od nás přání pohodových, i když netradičních Velikonoc. I naši zajíčci pochopili, že je potřeba chovat se zodpovědně. Přejme si, ať se ve zdraví brzy setkáme.


                                                   výbor ZO ČZS Úherce 

Zápis z výroční členské schůze ZO ČZS v Úhercích - 8. února 2020

Schůze byla vedena předsedou ZO ČZS v Úhercích panem Miloslavem Antoškem.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program schůze:

 • Úvodní slovo předsedy - přivítání zástupce okresní pobočky ČZS pana Michaela Šelingera
 • Minuta ticha za zemřelého Lubomíra Zemana, dlouholetého předsedu a člena naší ZO
 • Zpráva o hospodaření ZO ČZS za volební období - Eva Vernerová - viz příloha
 • Zpráva revizní komise - J. Fotr
 • Přijetí nových členů - schůze schválila: J. Junková, N. Vítová, V. Hložková, V. Kulichová, J. Voloviková, H. Müllerová
 • Jmenování návrhové (Vr. Hlaváč, J. Verner, Vl. Josef) volební (A. Ederová, Fr. Henyš, T. Hýbl) kontrolní (N. Vítová, J.Fotr, V. Ernest) komise pro volbu nového výboru ZO ČZS
 • Volby nových členů výboru - schváleni všemi hlasy přítomných členů ZO:

Miloslav Antošek - předseda

Pavel Ernest - tajemník

Eva Vernerová - pokladník

Irena Krouská - člen

Marcela Ernestová - člen

 • Zpráva o činnosti minulého volebního období - Miloslav Antošek (moštování, oprava zadní strany budovy moštárny, starost o čistotu vody v koupališti, větrné čerpadlo, výsadba květin, růží v okolí moštárny,...)
 • Přehled kulturních akcí - 2018 a 2019 - Marcela Ernestová
 • Sváteční den pro Úherce - 100 let naší republiky, sázení lípy, fotografická výstava historických snímků, výtvarná soutěž (almanach)
 • Živý betlém - 2018
 • 1. Zahrádkářský ples - únor 2019
 • Rozloučení s prázdninami 2019 - spolupořadatelé
 • Sváteční den pro Úherce - Retro výstava a sázení švestek na Štěpánce - září 2019 (almanach)
 • Informace o vánoční a velikonoční výzdobě
 • Květinová výzdoba - zalévání
 • Poděkování všem, kteří se na údržbě květin a lípy podíleli - květina
 • Video - přehled akcí ve zkratce - Pavel Ernest

(ples, větrné čerpadlo, koupaliště a jeho údržba, revitalizace sadu u hřbitova, revitalizace Štěpánky - srovnání dříve a dnes, oprava moštárny, moštování...)

DISKUSE:

Pan M. Šelinger popřál nově zvolenému výboru mnoho zdraví a úspěchů při práci, ocenil, jakým způsobem je ZO ČZS aktivní, vyzdvihl úroveň webových stránek a shrnujícího videa, nabídl spolupráci s okresním svazem

Pan předseda OV Úherce Vratislav Hlaváč seznámil přítomné s návrhem revitalizace návsi

Starosta Města Dobrovice pan T. Sedláček podal k této akci vysvětlení, projekt je evidován, ale vlastně odložen (rozhodla Rada MD)

Starosta také informoval o chystané kanalizaci, jejíž počátek je stanoven na srpen tohoto roku a nejen zahrádkářům popřál úspěchy v jejich konání

Pan Fr. Henyš hovořil o pomístním názvu Štěpánka, jehož geneze uvedená v almanachu k Retro výstavě neodpovídala vzpomínkám pamětníků, autorka knížečky vzala v úvahu, byla zřejmě mylně informována další naší občankou

Pan Miloslav Antošek poděkoval všem přítomným, pozval je na ples a nastala volná zábava (pohoštění).

Ohlédnutí za zahrádkářskou výstavou ze dne 12.10.2019

I přes velmi suché léto a malou úrodu jablek jsme se rozhodli výstavu uspořádat. Výsledek byl nečekaný. Sál v hostinci U Kožicha rozkvetl krásnými barvami. Jiřiny, růže, ostálky, korejky a další udělaly dokonalou dekoraci ostatním výpěstkům. Urodilo se dýní, vína, červené řepy, paprik, cibule, nakonec i jablíčka se vystavovala. Opravdu hezké byly suché vazby. Velké množství exponátů připravil pan Václav Dostál. Jeho bylinky nasbíráné na lukách v Liškách mi voní ještě teď. To vše bylo doprovázeno ochutnávkami lahodných likérů, které vytvořila paní Jana Ernestová. Následovaly salát z červené řepy, zeleninové pizzy, štrůdly, povidlové buchty a řada marmelád a dipů od paní Renaty Rotterové. A to bychom snad ani nebyli zahrádkáři, kdybychom nemohli ochutnat jablečný a vinný mošt. Pro každého byl připravený balíček se semínky afrikánů od moštárny a informace o dýních a receptech z plodin, které nám vydá zahrádka. Mezi exponáty bylo plno těch, které jsme ani neznali. Zahrádkářů se účastnilo cca 25 % členské základny, ale myslím, že návštěvníci nelitovali, prožili na sále velmi hezké posezení mezi milými lidmi. Děkujeme tímto také Hance a Milanovi Lörincovým za poskytnutí prostor pro výstavu.

Sázení švestek


POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ DEN PRO ZAHRÁDKÁŘE Z ÚHERCŮ A JEJICH PŘÁTELE

Jan Werich:

"Čeština je krásná řeč. Ona má obrovskou plejádu slov pro obyčejný věci. Třeba kulaťoučké jablíčko. To neřeknete jinou řečí. Angličan musí říct "a little round apple", malé kulaté jablko. Tomu přece chybí barva i vůně."

Zveme 

na oslavu 55. výročí trvání zahrádkářské organizace v Úhercích. A jaký program bychom nabídli?

· 10:00 - sázení švestek na Štěpánce

· 14:00 - výstava ovoce, květin a ostatních výpěstků nejen zahrádkářů v místním hostinci U Kožicha

Součástí výstavy by byla ochutnávka sladkostí, na jejichž výrobu je zapotřebí nějakého ovoce.

Mohli byste zhlédnout nejlepší fotografie z probíhající soutěže.

Důležité je ale upozornit, že výstava se uskuteční pouze v případě, že to umožní současná epidemiologická situace v naší zemi. Sázení švestek by proběhlo v každém případě.

zahrádkářská výstava - druhý ročník - 21. září 2020

Sázení švestek na Štěpánce - druhé kolo - 21. září 2020

Štěpánka 2020


Stráň, které se říká Štěpánka, opět 21.9.2020 ožila. Místo, které mají místní zahrádkáři pronajaté od Města Dobrovice, bylo již vloni osázeno první "várkou" cca 20 stromů švestek. Předcházela tomu náročná kultivace celého prostoru. Největší práci zde odvedli Pavel a Miroslav Ernestovi a samozřejmě náš předseda, pan Miloslav Antošek se svými zaměstnanci. Letos jsme vysázeli další část švestek. Já osobně mám velkou radost z toho, že pohovořit s lidmi a vysvětlit záměr a pozvat na akci se vyplácí. Přišlo totiž i několik mladých rodin s dětmi. Každý stromek je popsán, takže víte, čemu se věnovat nejvíc a s láskou. 😊

Žádný stromek z loňské akce neuhynul, doufejme, že to bude platit i pro rok letošní. Říká se, že správný muž má postavit dům, zasadit strom a zplodit syna. No, my toto tvrzení rozšíříme i na ženy, co se těch stromků týče. I ženy se totiž při sázení dokázaly pěkně otáčet. Jednu švestku jsme zasadila i za členy osadního výboru. Doufejme, že po nás ale zůstane i jiná práce.

Na závěr bych chtěla vyjádřit poděkování všem, kteří se letos účastnili. A také víru v to, že to nemusí dlouho trvat, co začneme sklízet první plody. Koláče, knedlíky...A až začne nová švestková alej plodit ve velkém...ani nechci pomyslet, co všechno by z toho mohlo být. 😊

Marcela Ernestová

Poděkování 

 Letošní léto nám Úherce pěkně kvetou. A to díky těm, kteří pomáhají zalévat. Květiny zasadily Jana a Marcela Ernestovy. S pomocí Mirka Ernesta🙂. Poděkování patří všem, kteří zalévají, a tak vytvořili tuto parádu. Jan a Alena Fadrhonsovi, Eva a Jan Vernerovi, Vlasta Hložková, Jára Junková s dcerou Marcelou Veselou, paní Houžvicová (u Mlčocha), Milan Antošek, Irča Krouská a Marcela Ernestová. 

Děkujeme mockrát, jedinec by to nezvládl. 

.

.

Po dlouhém plánování jsme konečně vysázeli výběrové růže u naší budovy moštárny.

Další dobrá zpráva nejen pro zahrádkáře, ale i pro všechny občany - hodiny jsou v plné kondici.

Milí přátelé,

posíláme Vám velikonoční pozdrav formou "našich" zajíčků, kteří vznikli osvědčenou spoluprací Antošek - Ernest - Ernestová. Až zmrzlí mužové dovolí, budou osázeny betonové mísy u koupaliště, před obchodem, před Židovými a u Hložků. Jejich vzhled vylepšila paní Irena Krouská. Děkujeme a zároveň přejeme k zítřejšímu svátku všechno nejlepší. Plánujeme zkrášlit truhlíky pelargonií také čekárnu a budovu místního osadního výboru. Přejme si, abychom našli čas a sílu na zalévání. Určitě se budou hodit obzvláště v období prázdnin. A jako bonus přidáváme několik fotografií z krásně kvetoucí skalky paní Marie Smutné.

Heziké jaro!

                                                                                       Zdraví Marcela Ernestová

                                                                                             Úherce 15. dubna 2019

V sobotu 2. března byly na stěnu budovy moštárny instalovány digitální hodiny, které ukazují teplotu, čas a datum. Jedná se o sponzorský dar pro zahrádkáře a občany Úherců. Na platbě jejich zhotovení se tudíž ZO ČSZ v Úhercích nepodílela.

Zahrádkářský ples 2019

Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů.

 ČSZ ÚherceVážení přátelé zahrádkáři


 v minulém článku o rybníčcích jsem psala, že chceme častěji informovat o našich záměrech, akcích, které se v blízkém horizontu budou konat. Anebo zhodnotíme to, co již proběhlo. Předně bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se zasloužili o velmi zdařilou výzdobu (takové máme reakce) na návsi před obchodem, v prostoru "afrikánů" a před moštárnou. Svícny vyrobil podle našeho návrhu Milan Antošek , s mou sestrou Olinkou jsme je nazdobily. Ale pak jsem si spolu s Irčou Krouskou a "naší" Janou a Mirkem (Ernestovými) udělali krásný 2,5 hodinový podvečer. Při výzdobě jsme se nasmáli, zažívali jsme krásnou atmosféru před prvním adventním víkendem. Začalo trošku přituhovat, a tak jsme se přesunuli na zastávku. Tam nám "naše" Darinka přivezla vynikající svařené víno a my jsme si užívali báječné chvíle. Lepší by to možná bylo zhruba o týden později, protože se mi podařilo dopisem na podatelnu Městského úřadu v Dobrovici rozsvítit i čekárnu. Z výzdoby máme radost, příště se zcela jistě budeme sunouti více na náves. 
Zahrádkáři pořádají také živý betlém, ale to jste si mohli přečíst na osadních stránkách v pozvánce pro všechny. 9. února proběhne výroční schůze, jejíž součástí bude vyhodnocení soutěže o nejkrásnější květinu, pergolu, ovoce. 23. února se uskuteční první zahrádkářský bál,a to s bohatou tombolou. K tanci a poslechu bude hrát Duo Lucky. Od ledna budou lístky v prodeji, a to za 100 Kč.
Těšíme se na společně prožité chvíle v Úhercích.

                                                 Marcela Ernestová, členka zahrádkářů číslo 50 

.

Rybníček

Vážení spoluobčané,

rozhodli jsme se pružněji reagovat na to, co se děje či připravuje v naší obci. Chceme, aby veřejnost byla průběžně informována a mohla tak přispět svými podněty.

Zahrádkáři se tři roky snažili zkultivovat prostor za koupalištěm (hasičskou nádrží). Letos do tohoto snažení vstoupil pan starosta Sedláček a spolu s odborem životního prostředí nechal udělat projekt. Simulaci daného místa si můžete prohlédnout níže. Zahrádkáři chtějí místo zrekonstruovat, ale také vdechnout lokalitě život. Nevytvářet pouze tůňky, ale vytvořit volnočasovou zónu. To by znamenalo kvalitní chodník pro procházky kolem celé vodní plochy, možnost posezení si na lavičkách, osvětlení a doplnění celého prostoru vhodnou zelení.

Věříme, že město Dobrovice bude pokračovat ve své akci a nám se společně s ním podaří uskutečnit náš cíl.

Pokud máte nějaké podněty, které se tohoto projektu týkají, pište. Chceme naslouchat, diskutovat, spoluvytvářet.

Za místní zahrádkáře Pavel Ernest, pavel@sramus.cz

Úherce 12. listopadu 2018

.

28. říjen - 100 let od vzniku Československé republiky

Za samostatnou republiku se v cizině zasloužili pánové Masaryk, Štefánik a Beneš. U nás doma, v Praze, to byli tzv. "muži 28.října", kteří oficiálně novou republiku vyhlásili. Jednalo se o pány Rašína, Švehlu, Šrobára, Soukupa a Stříbrného. Vzniku nové země předcházely dohody, například Clevelandská či Pittsburgská. Naším domovem ale není Praha nebo jiné velké město. My žijeme na venkově, v malé obci. Přesto se můžeme přičinit, aby se republice dařilo. Jak se i u nás ukázalo, Slavnostním dnem pro Úherce 29.9.2018, pokud lidé přiloží ruku k dílu, pak se výsledek dostaví a podaří. Pokusme se společně zažívat více pocitů sounáležitosti se svou obcí, městem Dobrovice a potažmo celou Českou republikou. Bez přičinění řady z nás to ale opravdu nepůjde.

Zahrádkáři si přejí hrdé občany, hrdou vesnici, hrdou Českou republiku. To vše v tom nejlepším slova významu. 

Josef Čapek napsal do své kouzelné pohádkové knihy Povídání o pejskovi a kočičce také příběh o tom, jak zvířátka slavila 28. říjen. Spisovatel a malíř zároveň to dokázal pěkně vysvětlit i dětem. Ovšem zmiňoval se tam o hodném panu prezidentovi - Masarykovi. Za komunistické éry proběhla cenzura a tuto kapitolu jste v knížce nalézt prostě nemohli. Myslím, že pro mnohé z nás je to nová informace a příběh o shánění vlaječek budeme číst poprvé.

Josef Čapek - Povídání o pejskovi a kočičce - Jak slavili 28. říjen

Kočička a pejsek seděli spolu ve svém domečku a povídali si. "Poslouchej, kočičko," řekl pejsek, "už bude brzo 28. října, a my nemáme žádný prapor. A letos prý to bude nějaké obzvlášť slavné. Byla by to ostuda, kdyby na každém domě byl prapor a u nás nic." "Copak o to," povídá kočička, "prapory, to se mně líbí." "No ba," řekl pejsek, "ono to krásně vypadá, když se prapory ve větru třepetají; když se tak člověk koukne na ně odzdola, vypadá to, jako kdyby jich bylo plné nebe." "A copak teprve shora, to bys, panečku, koukal," vykládala mu kočička; "není nad to, projít se takhle po střeše, když jsou prapory. Je to procházka zdravá a zábavná. Ze střechy to vypadá, jako kdyby byla zas praporů plná země." "To každý nemůže, procházet se tak po střeše jako ty," odpověděl kočičce pejsek; "já, například, bych se bál vlézt na střechu, protože bych spad a mohl bych ses při tom zabít. - Ale nějaký prapor musíme mít, málo platné, když bude ten slavný 28. říjen."

"A poslouchej, pejsku," řekla kočička, "a co to vlastně je, ten 28. říjen?"

"Jejej," smál se kočicce pejsek, "ty ani nevíš, jaký je to slavný den? Vždyť ty nic nevíš, vždyť ty jsi jako ty malé děti! Ty také se budou ptát, až uhlídají ty prapory a tu všechnu slávu, proč to vlastně je."

"No jo," řekla kočička, "ale těm to řekne jejich tatínek anebo maminka, až se jich zeptají. Ale kdopak to má říci mně?"

"Víš," povídá pejsek, "já to taky dost dobře nevím. Zeptáme se na to těch dětí, až se to dozvědí, a ty děti nám to pak povědí. Já jenom vím, že dříve bylo na světě hůř než teď, že byla veliká vojna a hlad a lidé byli smutní a nešťastní, protože měli špatného císaře pána, a že teď je to na světě tisíckrát lepší, protože není vojna a lidé mají dobrého pana prezidenta, a ten se jmenuje Masaryk. A to bylo před mnoha lety právě 28. října, když už to lidé nemohli s tou vojnou a s tím císařem vydržet a udělali tomu konec: vojnu zastavili a špatného císaře ze země zahnali a od té doby je líp. A tak na památku toho vyvěšují lidé vždycky 28. října hodně praporů a jsou veselí."

"Mně se to líbí, když jsou lidé šťastní a veselí," řekla kočička; "když vidím spokojené a veselé lidi, tu mám chuť sama od sebe dovádět."

"To se mně taky moc líbí," řekl pejsek, "to se hned na lidech cítí, když jsou v dobře náladě; od těch mrzutých jít raději na sto kroků dál. Když je člověk veselý a spokojený, pak je hodný i k těm ostatním lidem a ke zvířátkům taky."

"No, když tedy budou lidé 28. října veselí a hodní, to musíme taky vyvěsit prapor," prohlásila kočička. "To musíme oslavit. To dáme třeba prapory i dva, ba tři a třeba ještě víc. Ale," zamyslila se kočička, "kdepak ale nějaký prapor vezmeme, když žádný nemáme?"

"O tom už jsem přemýšlel," řekl pejsek, "počkej, já ti něco povím: tamhle v ulici je kupec a ten každému, kdo u něj něco koupí, když je to nějaká maminka nebo nějaký tatínek a má s sebou svého chlapečka anebo holčičku, přidá pro to děcko praporeček. A tak jsem si to vymyslil takhle: já tě zavinu do peřinky, jako kdybys byla malé miminko, vezmu tě na ruku a půjdu tam něco koupit. Však máme nějaké ušetřené peníze. A ten kupec nám přidá praporeček a budeme mít prapor - a prosím - zadarmo!"

"A to ano, to ano," radovala se kočka, "to bude hezké, aspoň se jednou ponesu!"

A tak to teda udělali. Pejsek zavinul kočičku do peřinky a udělal z ní miminko a šel kupovat ke kupci. Koupil tam záclony, a když nakoupil a zaplatil, přidal mu kupec pro to miminko praporeček. Kočka dělala miminko, držela praporek v tlapičce, mávala si s ním a říkala "ňoňoňoňoňo" a pejsek ji donesl domů.

Doma kočičku vybalil z peřinky a kočička se chlubila: "Vidíš, jaký jsem dostala krásný praporeček! A docela zadarmo!"

"To já bych taky dovedl," řekl pejsek. "Já chci taky dostat praporeček! Teď zas ty mě zabal do peřinky a udělej ze mě miminko a jdi se mnou ke kupci něco koupit. A já taky dostanu praporeček.

Tak to tedy udělali. Kočička zabalila pejska do peřinky a pejsek dělal miminko. Kočička s ním šla ke kupci, koupila tam koberec a pejsek dostal od kupce do pracičky praporeček, udělal taky "ňoňoňoňoňo" a vesele si s ním mával, když šli domů. "Heč," povídal, "já jsem taky dostal pěkný praporeček a zadarmo."

"Když je to zadarmo," povídala kočka, "to si takhle lacino můžeme pořídit praporečků víc. Ať jich máme hodně moc, ať jich máme nejvíc! Teď zas já budu dělat miminko a ty mne poneseš, až něco koupíš, dostanu praporeček. A pak zas budeš ty miminko a půjdu kupovat já, a tak to budeme dělat pořád, až budeme mít moc praporečků. Však máme na kupování ještě peněz dost."

Tak to tedy celý den dělali; jednou byla kočka miminko, pak byl zas pejsek miminko a pořád chodili kupovat, co jim peníze stačily, až měli dost praporečků, ba dostali i nějaké balonky, a tak to dělali, až už všecky peníze utratili a žádné už neměli.

"To jsme to lacino pořídili," libovali si potom a šli věšet prapory a balonky. Kočička věšela prapory na střeše, pejsek z oken, protože se na střechu bál. Měli těch praporů a balonků moc, měli jich po celém domě, a kdo šel na 28. října kolem, každému se to tuze líbilo. "To vypadá nějak mile a vesele," povídal každý, kdo šel kolem, "ti si to nějak pěkně na toho 28. října vyzdobili." "A proč bychom to neslavili," pravil pejsek s kočičkou, "když jsou dnes lidé spokojení a veselí." Pak šli kolem vojáci a zrovna začali pěkně hrát. "Nazdar 28. říjnu, sláva!" volali pejsek s kočičkou a všechny děti se k nim připojily a vesele volaly: "Sláva! Nazdar! Nazdar!"

.


LETNÍ SEZÓNA SKONČILA

I když je počasí ještě velmi příznivé, na koupání už to asi nebude. Letošní léto nepřineslo vláhu, ale milovníci sluníčka si užili. A potažmo také koupání v našem koupališti (správně hasičská nádrž). Vy, kteří jste se chodili koupat pravidelně, mi dáte jistě za pravdu, že kvalita vody a prostředí kolem rybníka byly velmi dobré. Ale nic není samo od sebe. Pídila jsem se a zjistila, že můžeme poděkovat hlavně našemu předsedovi Milanu Antoškovi. Děkujeme za příjemné osvěžení během parného letního počasí.

Marcela Ernestová


Hostovali jsme na výstavě v Žerčících

Naše ZO byla vyzvána k účasti na zahrádkářské výstavě v Žerčicích. Kdysi bylo běžné, že obě vesnice se zvaly na své akce. Přesto, že nebylo moc času, podařilo se sehnat jablka od Renaty Rotterové a Jana Hýbla. Irena Horáková dodala extra pálivé papričky. Marcela Ernestová předvedla několik druhů jablek, víno a kytičku slunečnic. Největší zásluhu na dobrém jménu naší obce, potažmo i zahrádkářů, měl pan Václav Dostál. Ten dodal víno, ozdobné dýně, několik druhů jablek, česnek, papriky, papričky, okurky a překrásné astry. Myslím, že ostudu jsme určitě neudělali. Nebyla by to pro nás inspirace obnovit něco, co tady léta fungovalo?

Zdraví Marcela Ernestová


BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM

13. ČERVNA 2018 SE DOŽIL KRÁSNÝCH 85LET NÁŠ SPOLUOBČAN, ČLEN ZAHRÁDKÁŘŮ V ÚHERCÍCH, PAN JAN HÝBL.V NEDĚLI MU ZA NAŠI ORGANIZACI PŘIŠLI POPŘÁT PAVEL ERNEST A MARCELA ERNESTOVÁ. STRÁVILI JSME PŘÍJEMNĚ VÍCE JAK DVĚ HODINY U RODINY HÝBLOVÝCH, POD SLUNEČNÍKEM, V DOBRÉ POHODĚ A ZA DOBRÉHO POHOŠTĚNÍ. PANU HÝBLOVI PŘEJEME HLAVNĚ ZDRAVÍ A POHODU V KRUHU SVÉ RODINY.


Zápis z výroční schůze ZO ČSZ v Úhercích ze dne 17. února 2018

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení schůze

2. Přijetí nových členů

3. Činnost ZO 2017

4. Pokladní zpráva

5. Zpráva revizní komise

6. Plán činnosti ZO na rok 2018

7. Různé - volná diskuse

8. Usnesení

ad 1) Schůzi zahájil místopředseda ZO pan Pavel Ernest přivítáním všech přítomných členů a pana starosty Mgr. Tomáše Sedláčka

ad 2) Předseda ZO pan Milan Antošek navrhl hlasovat o nových členech ZO, přítomní členové odhlasovali přijetí dvou nových členů, a to paní Marcely Ernestové a paní Ireny Krouské, zároveň proběhla minuta ticha za pana Ludvíka Beneše

ad3) Předseda a místopředseda informovali o plnění úkolů roku 2017

 • povedlo se opravit část budovy moštárny (přední stěna, fasáda) a vytvořit odtokový kanál
 • proběhlo čištění koupaliště
 • začala kultivace bývalé cesty z Týnce do Úherců (Štěpánka) - zhruba polovina je hotova
 • podpora osadního výboru
 • moštování v loňském roce - malá úroda jablek, je možno moštovat i zeleninu
 • zásluhou Pavla Ernesta byly zřízeny spolkové webové stránky - seznámil s jejich náplní, upozornil na jejich obsah (provozní doba moštárny, rozhovor se zakládajícím členem ZO panem Janem Hýblem, Zahradníkův rok, kontakty na vedení ZO, návštěvnost). Upozornil na soutěž, jejíž pravidla jsou již na stránkách (o nejhezčí květinu, zahrádku, posezení, strom v květu...)

ad 4) Pokladní zprávu přednesla paní Eva Vernerová.

ad 5) Zprávu revizní komise přednesl pan Josef Fotr, konstatoval, že je vše v pořádku.

ad 6) Plán činnosti ZO ČSZ na rok 2018

 • Zajistit chod moštárny, nátěry a malování
 • Oprava zadní stěny moštárny
 • Pokračovat v čištění Štěpánky a provést na podzim výsadbu stromů, včetně lípy při příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky
 • Zjistit stav realizace projektu druhé vodní plochy
 • Ve větší míře spolupracovat s osadním výborem a místními hasiči
 • Projednat položení potrubí na svod vody do Brůdku

ad 7)

Do diskuse se zapojil pan Vratislav Hlaváč - stav meliorací Na Stráni a spodní rybníček, zajištění vrtu, pan starosta Sedláček upozornil na nový stavební zákon, který by mohl přinést těžkosti, pan Václav Novotný byl nespokojen s technologickým stavem moštárny a dlouhými frontami čekajícími na odbavení (návrh pana Novotného na více lisů, více moštovacích dní - například čtvrtek,pátek a víkend), pan místopředseda Ernest upozornil na obtížné zajištění obsluhy v moštárně, byla zmíněna možnost investovat do nové hydrauliky - výměna hadic

Pan předseda Milan Antošek vyzval ke spolupráci na kácení stromů a jejich odstranění z týnecké cesty (MÚ zajistí drtič větví a jeho obsluhu) - cesta by měla být osázena původními stromy, tedy švestkami

Hřbitov - pan starosta informoval o opravě jižní zdi - byla vyhlášena dotace na menší stavby, ale již je pozastavena, Pavel Ernest zakoupil kliku k hřbitovním vratům a zprovoznil ji

Diskuse o chodníku z Dobrovice do Úherců - v řešení, jedná se o poslední části (pan starosta)

P. Ernest - poukázal na špatný stav sekání veřejných obecních prostor (Technické služby Dobrovice - problém dle pana starosty i v jiných obcích)

Návrh místa, kde by se měla zasadit "výroční" lípa - prostor u Židů, diskuse o funkčnosti chodníku v zatáčce

Pan Antošek a pan Ernest upozorňují na snahu opravit i zadní část moštárny.

Předseda ZO poděkoval za občerstvení, které členům přinesl pan Josef Adášek, který měl významné životní jubileum.

ad 8)

Usnesení:

 1. Pokladní zpráva byla schválena

2. Zpráva kontrolní komise byla schválena

3. Přijetí nových členů ZO ČSZ (Marcela Ernestová, Irena Krouská)

4. Opravit zadní stěnu moštárny, nátěry a malování

5. Pokračování čištění bývalé cesty na Týnec - Štěpánka

6. Zjistit realizaci projektu druhé vodní plochy

7. Podporovat v kulturní činnosti osadní výbor a také sbor dobrovolných hasičů

8. Zajistit obsazení provozu moštárny na sezónu 2018 a zajištění zdravotních průkazů

Zapsala: Marcela Ernestová

Úherce 17. února 2018

Výroční členská schůze 2017

Projekt: oprava chodníku před mošťárnou 

Výroční členská schůze 2016

Projekt:

Rekonstrukce Štepánky 2015

Město Dobrovice nám umožnilo v rámci dlouhodobého projektu zrekonstruovat zarostlou cestu mezi Týncem a Uhercemi. A následně zasadit podél cesty nové ovocné stromky.

Akce již začala, ale jedná se o velice náročný projekt, jak na čas, tak i na množství lidí, kteří se podílejí na rekonstrukci.

V případě zájmu při nově realizovaných projektech se nejen členové, ale i občané mohou podílet na realizaci. Informace získáte u předsedy spolku pana Milana Antoška nebo pana Pavla Ernesta.

Projekt: Hasičská nádrž 2014

.