Zahradníkův rok 

Součástí této části zahrádkářských webových stránek bude každý měsíc několik pranostik, které jsou pro něj typické. A k tomu ukázky z knihy Čapkovy knihy Zahradníkův rok. O bratrech Čapcích je známo, jakými zapálenými zahradníky byli. Určitě i v naší vesnici se najde řada těch, kteří ocení praktické rady a krásu čapkovské češtiny. A jako bonbonek na závěr? Zahrádkářská organizace kdysi nakoupila několik svazků této knihy (za 11 Kčs) pro své členy a jejich ženy.